Klinisk Tandtekniker
Marianne Grand
Helproteser
Delproteser/Unitor
Immediatproteser
Implantatproteser
Dækproteser
Tandabonement
Udebsøg
Vedligehold af protese
Uheld med protesen
Implantatproteser
  • Implantatprotesen fæstnes til implantater der er indopereret/fastgjort i kæbeknoglen.
  • Denne protesetype anvendes typisk, hvor patienten har problemer med at fastholde en almindelig protese, eller hvor protesens fastgørelse ønskes optimeret